W 2019 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 2 089 wypadków (6,9% ogółu), w których zginęło 265 osób (9,1%), a rannych zostało 2 389 osób (6,7%). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 655 wypadków, w których zginęły 192 osoby, a rannych zostało 2 015 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 6,2%. W po-równaniu do 2018 roku nastąpił wzrost: liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 41 (+2,5%) i osób rannych o 50 (+2,5%) oraz spadek liczby osób zabitych o 11 (-5,4%).W grupie kierujących będących pod działaniem alkoholu największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1 092 wypadki (66,0% wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu). Wskaźnik ten jest wyższy niż w roku ubiegłym. W wypadkach zawinionych przez kierujących samochodami osobowymi zginęło 147 osób, tj. odnotowano 76,6% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu (2018 rok – 79,3%), a rannych w tych wypadkach zostało 1 448 osób, tj. 71,9% (2018 rok – 70,3%). Następną grupą stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 243 wypadki (14,7%), w których zginęło 18 osób (9,4%), a 237 zostało rannych (11,8%).

tabela1

wykres1

wykres2